Privacy van gegevens van NSV-leden

Het is belangrijk dat we in de administratie en op de website van NSV het misbruik van persoonsgegevens zo goed als mogelijk voorkomen. Vanaf 25 mei 2018 geldt daarvoor nieuwe, Europese, privacywetgeving. Dat heet 'Algemene verordening gegevensbescherming' (AVG). We werken er aan om dat op tijd ook voor NSV aangepast te hebben.

Er worden diverse gegevens van onze leden bewaard in de administratie van NSV. Daar gaan we nu ook al zorgvuldig mee om: alleen een beperkt aantal leden van het bestuur heeft er toegang toe. Daarnaast heeft een lid van NSV toegang die de financiële administratie onder verantwoordelijkheid van de Penningmeester beheert.

Welke gegevens bewaren we? Hoe lang bewaren we die gegevens? Wie mogen die gegevens bekijken? Op deze vragen willen we aan onze leden een goed antwoord kunnen geven. Ook bij een controle vanuit de overheid moet duidelijk zijn dat we hier goede afspraken over gemaakt hebben. In de volgende Nieuwsbrief en de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 26 juni zullen we je er verder over informeren.

Wil je er nu al meer over weten over AVG? Kijk dan op deze website.

NIEUWS overzicht