In Memoriam - Frans Maarse, oprichter en erevoorzitter van NSV

Frans Maarse

Frans Maarse, oprichter van NSV, is donderdag 19 april 2018 overleden. Hiermee verliezen we onverwacht een erelid van NSV die veel voor onze vereniging heeft betekend.

Frans is één van de leden die de basis voor onze vereniging heeft gelegd. Op 14 november 1989 heeft hij, samen met Joke, de notariële akte van oprichting van NSV getekend. Frans was vanaf de oprichting voorzitter van NSV totdat Fons Heems de tweede voorzitter van NSV werd.

Afgelopen november was Frans aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering. Hij benadrukte nog de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als vereniging ook hebben. Het schaatsen met mensen met een verstandelijke beperking, en met statushouders dit seizoen, zijn daar voorbeelden van.

Zie de bijlage voor het bericht van overlijden. Donderdagmiddag 26 april is afscheid genomen van Frans in het crematorium van Beuningen. Ruim 20 NSV'ers waren aanwezig om aan de familie hun eer voor de betekenis van Frans voor NSV te tonen. Fons Heems, ook erevoorzitter van NSV, sprak namens NSV. Zijn toespraak is in het volgende tekstdeel verwerkt.

Frans is 14 december 1938 in Beltrum geboren in een gezin van in totaal 11 kinderen. Na zijn studie Elektrotechniek in Delft arriveert hij in Nijmegen waar hij bij de vakgroep Psychologie van de Radboud Universiteit gaat werken gaat werken.

Naast fietsen en zeilen is schaatsen  op natuurijs zijn favoriete sport. Vanaf 1987 is Frans bestuurder van Gewest Gelderland van de KNSB voor zo'n 16 jaar. Er werden in die tijd veel plannen gemaakt voor overdekte schaatsbanen in Gelderland. Uiteindelijk lukte het met veel inzet van Frans om in Nijmegen een ijsbaan te realiseren: Triavium. Hij werkte daarin samen met de lokale schaats- en ijshockeyverenigingen. Dat de baan 333,33 meter is geworden en niet korter, zoals 200 meter, is te danken aan Frans. Daardoor is de baan nu door ISU en KNSB officieel erkend als wedstrijdbaan. De ijsbanen van Triavium werden in oktober 1996 geopend.

1989 - NSV wordt opgericht
Frans nam in de zomer van 1989 samen met o.a. Jan, Joke en Gerard het initiatief om te Nijmeegse Schaatsvereniging op te richten. De vereniging kreeg al snel zo'n 140 leden. Het duurde echter tot 1996 voordat in Nijmegen op een ijsbaan gereden kon worden. Tot die tijd werd er door NSV geschaatst in Deventer en Grefrath.

Als voorzitter maakte Frans er veel werk van om structuur aan de vereniging te geven. Hij schreef een Handboek waarin taken van 'officials' werden vastgelegd. Hierdoor kon de vereniging met inzet van vrijwilligers verder groeien en had in zijn grootste omvang zo'n 1400 leden.

Zijn liefde voor natuurijs en organisatie blijkt uit het feit dat Frans al in de jaren '80 een draaiboek opstelde om toertochten en natuurijswedstrijden te organiseren op de Oude Waal en het Wijchens Ven. Die draaiboeken werden overigens pas vanaf 2012 voor officiële KNSB-toertochten verplicht.

Triavium - een officiële schaatswedstrijdbaan
Techniek en organiseren als vanzelfsprekend voor Frans blijkt ook uit zijn werk in Triavium om wedstrijden langebaan te kunnen rijden. In de beginjaren zette hij in het begin van het schaatsseizoen de lijnen onder het ijs uit zodat de baan de goede lengte had voor wedstrijden. Samen met Serv Amesz lukte het om de 333 meterbaan van Triavium een officiële wedstrijdbaan voor de KNSB te laten zijn. Daardoor worden van wedstrijdrijders die op verschillende ijsbanen in Nederland en ook in het buitenland rijden de tijden in het KNSB-systeem Vantage opgenomen.
En met zijn inzet was Triavium de eerste ijsbaan met draadloos registreren van rondetijden. Daarvoor werkte hij samen met het Nijmeegse bedrijf Championchip, nu MyLaps. Langebaan- en marathonrijders profiteren nu van die ontwikkeling als zij met hun eigen transponder op het rondebord in Triavium hun eigen rondetijden kunnen zien.

Aandacht voor schaatsontwikkeling van iedereen
Frans was, wellicht mede door zijn werk aan de universiteit, maatschappelijk betrokken en uit op ontwikkeling. Het eerste wordt geïllustreerd door het instellen van van de jaarlijkse prijs, een wisselbeker, voor een vrijwilliger die zich buitengewoon heeft ingezet: 'Vrijwilliger van het jaar'. Ook introduceerde hij in de vereniging de onderscheiding Leden van Verdienste en Erelid. Op de Algemene Ledenvergadering wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt, samen met bloemen en het schaatsspeldje. Verder had hij extra aandacht om jeugd, studenten en speciale doelgroepen bij het schaatsen te betrekken. De studentenvereniging Lacustris en schaatsgroep Schaatsen Op Maat zijn daar de voorbeelden van vandaag van.

Vanuit een werkomgeving van opleiding, kennisontwikkeling was het vanzelfsprekend voor Frans om schaatsiconen als Leen Pfrommer (trainer Ard Schenk en Kees Verkerk) en Erben Wennemars naar Nijmegen te halen. Iedereen mocht komen luisteren naar hun verhaal. Tegenwoordig organiseert de KNSB zulke colleges voor trainers als bijscholing.

Frans' ideaal: NSV - samen schaatsen, ieder op zijn eigen manier
NSV is een bijzondere vereniging in Nederland. Het omvat zowel het schaatsen van langebaan, marathon, kunstrijden als shorttrack. Alhoewel bij oprichting in 1989 die breedte er nog niet was voorzag en wenste Frans dat wel. Toen in 1989 de vlag van de Europese Unie officieel werd getoond nam Frans de kleurstelling en -codes van die vlag over. De samenwerking van Europese volken was voor Frans een voorbeeld voor schaatsen in Nijmegen: 'Schaatsen in alle disciplines naast elkaar, voor iedereen en daar waar mogelijk op de ijsbaan, in de natuur op ijs of op asfalt' (inline skate). Dat was zijn schaatsideaal voor Nijmegen en omgeving.

Wie het bovenstaande leest kan niet anders tot de conclusie komen dat de grote inzet van Frans Maarse voor het schaatsen in Nijmegen en omgeving veel goeds heeft gebracht. De ijsbanen van Triavium en de Nijmeegse Schaatsvereniging zijn daarvan een blijvend bewijs!

 

Downloads:

NIEUWS overzicht