NSV en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel 'de nieuwe privacywet' genoemd.  NSV heeft zich daarop voorbereid en wil haar leden er over informeren. Nieuwe leden krijgen die informatie vooraf. Graag vertellen we je in dit bericht op hoofdlijnen wat AVG voor jou als lid van NSV betekent.

Dit is een vervolg op het bericht over AVG van 9 april 2018 op onze website, dat ook in de Nieuwsbrief van 10 april 2018 is opgenomen.

Onderstaande tekst is op zaterdag 26 mei 2018 aangepast. Op de website van NSV is nu alle informatie over wat AVG voor NSV betekent beschikbaar.

Samenvatting
De AVG wordt op 25 mei 2018 in de hele Europese Unie ingevoerd voor organisaties die persoonsgegevens bewaren en gebruiken. Vanaf die datum geldt dus dezelfde privacywetgeving voor de hele EU. Vrijwel iedereen heeft daarom de afgelopen weken e-mails gekregen waarin bedrijven en organisaties vragen om met de nieuwe regels voor gegevensbescherming in hun administratie in te stemmen.

NSV-lid Gerco heeft zich voor NSV in het onderwerp AVG verdiept en het Dagelijks Bestuur van NSV (Mark, Paul) geïnformeerd. De vrijwilligers van NSV die persoonsgegevens beheren zijn zich er altijd al bewust van hier zorgvuldige mee om te gaan. We weten nu wat nodig is om als NSV te werken volgens AVG. De nieuwe verordening AVG vraagt meer zorgvuldigheid en maakt duidelijk dat NSV-leden moeten kunnen opzoeken wat van hen aan gegevens is geregistreerd. Zij moeten vanuit NSV geïnformeerd worden wat de mogelijkheden zijn voor inzicht en wijziging van hun gegevens. Ook heeft NSV een verantwoordingsplicht hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

In de komende tijd zul je daar meer van gaan merken. Lees op de website verder wat dat gaat betekenen. In de volgende Nieuwsbrief komen we ook op AVG terug.

NIEUWS overzicht