Vertrouwenspersoon

Het bestuur van NSV neemt de integriteit van leden tijdens trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten van NSV serieus en wil problemen voorkomen. Denk daarbij als voorbeeld aan vaker voorkomende ongewenste aanraking of beledigende opmerkingen van andere deelnemers of van trainers, coaches of begeleiders.

Aandacht voor de integriteit van leden van NSV

Als lid van KNSB onderschrijft en handhaaft NSV de richtlijnen voor goed gedrag van KNSB en gedragsregels om seksuele intimidatie te voorkomen van NOC*NSF. Daarom wordt van bestuursleden, trainers en begeleiders van leden van NSV een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Binnen NSV is er daarom een Vertrouwenspersoon waar leden van NSV of wie aan een training van NSV deelneemt terecht kan met klachten of vragen.

Voor Vertrouwenspersoon is nu een vacature. Martijn Boer neemt vanuit het bestuur van NSV dit tijdelijk op zich. Hij kan leden helpen om moeilijke situaties te voorkomen of er bij helpen. Je kunt hem bereiken via vertrouwenspersoon@nijmeegseschaatsvereniging.nl

website + nieuws overzicht