Algemeen Bestuur

Er wordt in het Algemeen Bestuur veel uitgewisseld tussen de secties Jeugd, Kunstrijden, Langebaan, Marathon, Shorttrack en Dagelijks Bestuur. En samen bespreken we voorstellen om NSV als vereniging te verbeteren. Voorstellen in de Algemene Ledenvergadering worden altijd door het Algemeen Bestuur besproken.

Taken en verantwoordelijkheden van leden van Algemeen Bestuur van NSV

Voorzitter (ook Dagelijks Bestuur) - VACATURE sinds november 2016 - Mark van 't Hof - voorzitter@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. gezicht van het verenigingsbestuur naar de leden en vrijwilligers
2. gezicht van de vereniging naar bedrijven en instellingen, specifiek KNSB, gemeente Nijmegen, Triavium en baanvereniging Gelderse Poort
3. voorzitter van overleg van Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en van Algemene Ledenvergadering
4. contactpersoon voor Vertrouwenspersoon

Secretaris (ook Dagelijks Bestuur) - Mark van 't Hof - secretaris@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. contactpersoon voor instellingen en bedrijven (KNSB, Triavium, RSC, Kamer van Koophandel)
2. voorbereiding overleg Dagelijks Bestuur (maandelijks)
3. voorbereiding overleg Algemeen Bestuur (3-maandelijks)
4. voorbereiding Algemene Ledenvergadering (jaarlijks)
5. planning schaatstrainingen NSV+RSC+verenigingen in Triavium en zomertrainingen NSV
6. contract ijshuur Triavium (jaarlijks)
7. eindverantwoordelijk voor Communicatie (Nieuwsbrief en website) 

Penningmeester (ook Dagelijks Bestuur) - Paul Veenstra - penningmeester@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. financiële administratie
2. betalingen lidmaatschap en trainingen
3. eindverantwoordelijk voor Ledenadministratie

Algemeen Bestuurslid (ook Dagelijks Bestuur) - Trainingen en Vrijwilligers - VACATURE
1. contactpersoon voor coördinatoren secties
2. eindverantwoordelijke voor coördinatie trainers
3. eindverantwoordelijke voor coördinatie vrijwilligers (o.a. schaatskleding NSV)

Algemeen Bestuurslid (ook Dagelijks Bestuur) - Beleid - VACATURE sinds 28-11-2017 - beleid@nijmeegseschaatsevereniging.nl
1. coördinatie visie toekomst vereniging (o.a. beleidsplan)
2. contacten met KNSB en gemeente Nijmegen over beleid

Ledenadministratie - Vincent Horstink - ledenadministratie@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. contactpersoon voor leden en niet-leden met vragen over lidmaatschap, training en aanmelding op website
2. contactpersoon Triavium voor toegangscontrole NSV-uren
3. advies aan Dagelijks Bestuur

Communicatie - VACATURE sinds 28-11-2017 - website@nijmeegseschaatsvereniging.nl - nieuwsbrief@nijmeegseschaatsvereniging.nl 
1. coördinatie website - Mark van 't Hof
2. coördinatie Nieuwsbrief - GertJan Kramer
3. advies aan Dagelijks Bestuur

Vertrouwenspersoon - VACATURE sinds 8-8-2019 - Martijn Boer - vertrouwenspersoon@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. contactpersoon voor leden met vragen en klachten over ongewenst gedrag tijdens NSV-uren
2. coördinatie Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
3. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Jeugd - Martijn Boer - jeugd@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Kunstrijden - Karin Kalmár - kunstrijden@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Langebaan jeugd - Anika van Gooswilligen - wedstrijdjeugd@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Langebaan volwassenen - VACATURE sinds 2013- langebaan@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Marathon (VACATURE vanaf 28-11-2017) - marathon@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Shorttrack - René Zijlstra - shorttrack@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen Shorttrack
2. coördinatie trainers Shorttrack
3. financiële planning en overzicht Shorttrack
4. coördinatie evenementen Shorttrack
5. coördinatie materialen Shorttrack
6. communicatie en promotie Shorttrack
7. advies aan Dagelijks Bestuur

website + nieuws overzicht