ICE - telefoonnummer bij spoed

Voor wie het een prettig idee vindt dat als iets met jezelf of je kind op het ijs gebeurt er met spoed met familie of andere bekende gebeld wordt is er het ICE-telefoonnummer. NSV kan dat in de ledenadministratie bij je persoonsgegevens opnemen.

Veel mensen hebben in hun mobiele telefoon een ICE-telefoonnummer staan. ICE betekent In Case of Emergency. Het is aan hulpverleners een teken dat dit nummer bij spoed gebeld moet worden. Niet iedereen heeft een telefoon bij zich met schaatsen om zelf te bellen, of een nummer door te geven aan wie hulp geeft.

In de administratie van NSV kun je naast een nummer van je vaste telefoon of mobiele telefoon ook een ICE-telefoonnummer voor jezelf of je kind laten opnemen. Overleg met de trainer van je groep of trainer van de groep van je kind of zij een lijst met gegevens, waaronder ICE-telefoonnummer bij de hand hebben.
Zonodig kan de trainer bij nood ook via de Coördinator van de training, Ledenadministratie, Secretaris of Penningmeester het ICE-nummer opvragen. Zij hebben toegang tot de gegevens van de Ledenadministratie. Daarmee kunnen we meehelpen om in noodsituaties zo snel mogelijk contact met familie of bekende op te nemen.

Mail voor het opgeven voor ICE-telefoonnummer naar de Ledenadministratie en vermeld:

voornaam - tussenvoegsel - achternaam - geboortedatum - ICE-telefoonnummer

NIEUWS overzicht