Vrijwilliger van het jaar 2018 bekend!

Dinsdagavond 27 november was de Algemene Ledenvergadering 2018 van NSV. Lees verder wat er werd besproken....en wie die nieuwe Vrijwilliger van het jaar 2018 is die de Frans Maarse-wisselbeker kreeg.

De Algemene Ledenvergadering is bedoeld om door het bestuur verantwoording af te leggen aan de leden en zo nodig samen belangrijke besluiten te nemen. Dat deed het Dagelijks Bestuur (Paul en Mark) namens het Algemeen Bestuur.

De bijeenkomst werd geopend met een terugblik op het seizoen 2017-2018. Vanzelfsprekend was aandacht voor het overlijden van Frans Maarse en Fons Heems, beiden oud-voorzitter van NSV. Daarnaast is Frans de oprichter van NSV op 14 november 1989 en heeft zich jaren ingezet om bij de ijshockeybaan ook de ringbaan, in Nijmegen te krijgen. Lees beide Im Memoriam's nog eens voor wat Fons en Frans voor NSV hebben betekend. Het plezier van schaatsen dat we nu als brede schaatsvereniging in Triavium hebben komt door hun grote inzet.

NSV is financieel een gezonde vereniging. Het ledental is al een aantal jaren ongeveer 550 leden. Door inzet vanuit sectie Jeugd en Kunstrijden komen er jaarlijks ongeveer 50 kinderen bij die willen leren schaatsen. En ook volwassenen melden zich om alsnog of weer te gaan schaatsen. Bij Langebaan is er op maandagavond door voldoende en goed opgeleide trainers plaats voor deze volwassenen. Voor Shorttrack werd René Zijlstra door de aanwezige leden verwelkomd als coördinator. Karin Kalmár zet haar werk als coördinator Kunstrijden voor een nieuwe periode voortzetten.

Door de aanwezige leden werd uitgebreid gesproken over manieren om meer nieuwe leden naar NSV te krijgen. En gesproken werd over het meer onder de aandacht brengen van het Vrije schaatsuur op zondagmorgen 08:45-10:00. Tenslotte werden ideëen geopperd om meer vrijwilligers voor het vele werk om de leden goed en met plezier te kunnen laten schaatsen. 'Vele handen maken licht werk' zal de enige oplossing zijn om dit aanbod van schaatsen aan de leden te kunnen blijven doen.

Aan het einde van de bijeenkomst kwam de jaarlijkse toekenning van Frans Maarse*-wisselbeker aan de Vrijwilliger van het jaar. Dit jaar is die voor Jouke Osinga. Tot november 2017 lid van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast organiseerde hij al jaren de marathonwedstrijden voor recreanten. Hij heeft voor NSV de statuten herzien en een Huishoudelijk Reglement geschreven. Hierdoor zijn we als Vereniging helemaal bij de tijd georganiseerd. De laatste wedstrijd die Jouke met zijn groep vrijwilligers organiseerde was de marathon op natuurijs in Heumen. In een paar dagen werd tussen It giet oan! en de start voor het eerst de marathon 'buiten' georganiseerd. Zie de overzichtsfoto van Ernst van dat laatste weekeinde natuurijs, zaterdag 3 maart 2018.

* De wisselbeker voor de Vrijwilliger van het Jaar heet sinds de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2018 de 'Frans Maarse-wisselbeker'. Frans benadrukte als oprichter van de vereniging altijd het belang van vrijwilligers voor de vereniging.

NIEUWS overzicht