Statuten NSV vernieuwd!

De statuten van NSV bij de oprichting op 14 november 1989 zijn vernieuwd. Op 10 juli 2020 werden de nieuwe statuten bij notaris Van Schaik in Bemmel officieel vastgelegd.

Op 26 juni 2018 zijn de nieuwe statuten van NSV in een extra ledenvergadering vastgesteld door de aanwezige leden. Nu zijn  de statuten vastgesteld door notaris Van Schaik. Martijn als voorzitter en Mark als secretaris hebben de statuten op het notariskantoor in Bemmel ondertekend.

Notaris François van Schaik is zelf een Nijmeegse sporter en wil graag verenigingen steunen. Hij heeft de kosten van zijn werk voor de statuten van NSV niet in rekening gebracht. Dat betekent een voordeel voor NSV van ruim €500,-! 

De statuten zijn o.a. aangepast aan de moderne, digitale tijd voor communicatie met leden. Ook is er beter omschreven wat er moet gebeuren als er problemen in de vereniging ontstaan. Zo zullen situaties van ernstig ongeoorloofd gedrag door een officiële instantie worden beoordeeld. Daar zijn dan KNSB en NOC*NSF bij betrokken. Dank aan Jouke voor zijn werk om dit voor te bereiden, zoals overleg met KNSB.

Binnenkort worden de vastgestelde nieuwe statuten op de website geplaatst en nog verder toegelicht. Je zult er meer over kunnen lezen in de volgende Nieuwsbrief. De statuten zullen door notaris Van Schaik aan Kamer van Koophandel en aan KNSB worden toegestuurd. Zo is het vernieuwde fundament onder het bestaan en functioneren van NSV bekend bij wie dat nodig is.

NIEUWS Overzicht