Extra Algemene Ledenvergadering - 22 april 2021

Op donderdag 22 april 2021 is een extra Algemene Ledenvergadering geweest. Het voorlopige financiële resultaat van het bijzondere seizoen 2020-2021 stond centraal.

Er waren 27 leden bij de digitale vergadering aanwezig. Deze leden stemden allemaal in met het voorstel voor terugbetalen van trainingsgeld. Dat is mogelijk doordat gemeente Nijmegen, verhuurder van Triavium, vanaf 1 oktober geen ijshuur aan NSV heeft gevraagd. De deelnemers aan trainingen hebben aan het begin van het seizoen wel het volledige bedrag van de trainingen betaald.

Samengevat is besloten:

  1. Retour van 80% van het trainingsgeld van deelnemers aan trainingen op de IJshockeybaan,
  2. Retour van 100% van het trainingsgeld van deelnemers aan trainingen op de Ringbaan,
  3. Geen factuur voor ijshuur aan andere verenigingen die van door NSV gehuurd ijs gebruik maken,
  4. De contributie wordt gebruikt voor de overige kosten, zoals o.a. voor trainersvergoeding,
  5. Huur van schaatsen van het afgelopen seizoen wordt verrekend met ijshuur in het nieuwe schaatsseizoen,
  6. Het positieve restant van kosten en opbrengsten wordt aan de reserve toegevoegd.

Penningmeester Chris gaat met hulp van vrijwilligers als Paul en Vincent in de maand mei en juni de teruggave van trainingsgeld aan de leden uitvoeren.

Als je hier meer over wilt weten kun je dit lezen in de documenten bij de Algemene Ledenvergadering via deze webpagina, na inloggen.

Heb je vragen? Mail dan naar penningmeester Chris via penningmeester@nijmeegseschaatsvereniging.nl 

NIEUWS Overzicht