Statuten, HH Reglement, Handboek

Het is belangrijk dat ieder lid en voor wie lid wordt weet wat de spelregels zijn bij NSV. Daarvoor zijn Statuten, Huishoudelijk Reglement en Handboek gemaakt. Op deze pagina worden die toegelicht en vind je de documenten.

Statuten
Bij de oprichting van vereniging NSV op 14 november 1989 is bij notaris de statuten vastgesteld. Dat is gedaan door de eerste voorzitter Frans Maarse en lid Joke de Heij. Daardoor is NSV een rechtspersoon staat ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Door de Statuten kunnen we als vereniging afspraken maken en contracten afsluiten met bijvoorbeeld KNSB en Triavium. Ook geeft het de leden het recht de jaarlijkse verantwoording door het Dagelijks Bestuur te krijgen van financiën en verdere activiteiten van de vereniging. Ook kiezen de leden het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Daarvoor wordt jaarlijks in november de Algemene Ledenvergadering georganiseerd.

In de zomer van 2018 hebben we de statuten vernieuwd. Door onder andere digitalisering van administratie en contact van het bestuur met de leden was aanpassing nodig.

Huishoudelijk Reglement
Hiermee worden de spelregels vastgelegd hoe we in een seizoon als leden

 

Downloads:

website + nieuws overzicht