Extra ALv van NSV - dinsdag 26 juni 2018 om 20:00

Extra ALV van NSV op donderdag 14 juni 20:00

Jaarlijks is de Algemene Ledenvergadering van NSV in november. In dit voorjaar is een extra Algemene Ledenvergadering nodig om leden te laten stemmen over voorstellen van het bestuur. De besluiten gelden dan vanaf het nieuwe seizoen 2018-2019 dat op 1 juli 2018 begint.

In november doet het bestuur jaarlijks verslag over het afgelopen jaar van bestuursactiviteiten en legt verantwoording af over de resultaten van de administratie van leden en financiën.

Het bestuur van NSV wil in dit voorjaar, op dinsdag 26 juni, aan de leden het aangepaste 1) Statuut van de vereniging en een nieuw 2) Huishoudelijk reglement voorleggen. Ook wil het bestuur een voorstel doen dat antwoord geeft op een vraag vanuit Kunstrijden in de laatste Algemene Ledenvergadering, van 28 november 2017. Toen werd gevraagd of de 3) Contributie (lidmaatschapskosten) voor Kunstschaatsers kan worden aangepast, omdat zij geen gebruik maken van de Vrije schaatsuren voor leden op de Ringbaan (maandagavond 21:00 en zondagochtend 08:45).

Het Dagelijks Bestuur zal de drie voorstellen met het Algemeen Bestuur bespreken zodat het complete bestuur van NSV hierover een voorstel doet aan de leden. Dan is dus het woord aan de leden van NSV om zich daar over uit te spreken. Als de voorstellen worden aangenomen in deze Ledenvergadering zullen ze gelden vanaf het nieuwe seizoen 2018-2019, dat start op 1 juli 2018.

Verdere informatie volgt, je krijgt een persoonlijke uitnodiging en de drie voorstellen kun je online bekijken. Reserveer svp nu al vast de datum van 26 juni 2018, 20:00 uur in café Groenewoud, in je agenda.

NIEUWS overzicht