AANMELDEN ALS LID VAN NSV

Let op! Dit formulier alleen invullen als je nog geen lid van NSV bent of nooit lid van NSV bent geweest!

Twijfel je of lid bent of eerder lid bent geweest? Stuur dan een e-mail voor controle naar de Ledenadministratie. Vermeld je voornaam, achternaam en geboortedatum. Je krijgt dan bericht voor het vervolg.

Lees meer
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
lid NSVCategorie*
KNSB nummer (indien bekend)
Licentienummer (indien bekend)
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik NSV om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van NSV.
 
Vrijwilligers
NSV is een vereniging die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het schaatsen nog leuker te maken.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij NSV te betrekken, zo leer je veel mensen kennen.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de vereniging zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
EHBO
Organisatie evenementen
Organisatie wedstrijden
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging geschaatst?
Naam vorige vereniging
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking