Nijmeegse Schaatsvereniging

Veilig schaatsen bij Shorttrack

Shorttrack is een uitdagende en snelle sport. Er wordt dicht op elkaar gereden en bij het opzoeken van grenzen hoort ook vallen. Bovendien zijn de ijzers heel scherp, daarom worden ze ook wel messen genoemd. Om snijwonden, blauwe plekken en andere ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen hebben we een aantal voorwaarden en afspraken met betrekking tot de uitrusting, de baanbeveiliging en het gedrag tijdens de training.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Informatie over NSV

Welkom bij de Nijmeegse Schaatsvereniging, NSV. Voor schaatsers uit Nijmegen en wijde omgeving die lid zijn van NSV bieden we trainingen aan.

Bij de NSV kan van jong tot oud iedereen schaatsen op zijn eigen manier. Of je nu figuren en sprongen wilt leren bij Kunstrijden, zo snel mogelijk over het ijs wilt vliegen bij Langebaan, je tegenstanders te slim af wilt zijn in een Marathon of liever heel hard door de bocht gaat bij Shorttrack, je bent bij ons aan het juiste adres!

Op de basisschool en het schaatsen vanaf het begin leren? Dan kun je bij Jeugd terecht.

Voor personen met een geestelijke of lichamelijke beperking hebben we Schaatsen op Maat (G-sport). Op dinsdagavond wordt dan met een eigen begeleider geschaatst op de Ringbaan van Triavium.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van NSV vindt de sociale veiligheid van leden tijdens trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten van NSV belangrijk en wil problemen voorkomen. Denk daarbij als voorbeeld aan ongewenste aanraking of beledigende opmerkingen van andere deelnemers of van trainers, coaches of begeleiders.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Veilig en met plezier schaatsen bij Kunstrijden

Om veilig en met plezier te kunnen schaatsen bij Kunstrijden hebben we afspraken gemaakt. Hier moeten alle rijders zich aan houden. Lees ze goed door zodat je weet wat van je verwacht wordt als je het ijs op gaat.

Lees meer
Links rode lijn, rechts blauwe lijn

Veilig schaatsen op de Ringbaan in Triavium

We schaatsen op de Ringbaan met schaatsers met verschillende ervaring en in diverse trainingsgroepen. Het  belangrijk dat iedereen op het ijs, deelnemer én trainer, een aantal 'verkeersregels' aanhoudt. Dat is nodig voor onze veiligheid en plezier tijdens het schaatsen.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Agenda Trainingen-Vakanties-Evenementen-seizoen 2022-2023

Het schaatsseizoen 2022-2023 in Triavium start voor Jeugd, Kunstrijden, Langebaan, Marathon en Shorttrack in september op verschillende datums.

En in het seizoen zijn er soms geen Trainingen door Vakanties of Evenementen. Op deze webpagina vind je het overzicht.

Lees meer

Schaatskleding van NSV bestellen

Het bedrijf Forte heeft een breed aanbod van schaatsbroeken, salopeds, jacks, thermobroeken, wielerbroeken en hardloopshirtjes. We hebben daaruit voor NSV een keuze aan schaatskleding gemaakt.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle leden van NSV moeten zich veilig kunnen voelen bij de vrijwilligers van NSV. Daar zijn regels voor opgesteld. NSV volgt het beleid van KNSB en Centrum Veilige Sport en vraagt alle leden van het Algemeen Bestuur en van trainers en begeleiders die direct met deelnemers te maken hebben, om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een VOG is een door de rijksoverheid erkend bewijs van goed gedrag. Het aanvragen van een VOG is een momentopname. Daarom vragen we vrijwilligers elke twee jaar een nieuwe VOG aan te leveren.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Bescherming Persoonsgegevens (AVG)

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel 'de nieuwe privacywet' genoemd. Dit is ook voor NSV belangrijk want we beheren persoonsgegevens waarop AVG van toepassing is. 
Graag vertellen we je hier wat AVG voor NSV en voor jou als lid of aankomend lid van NSV betekent. Het is ook van toepassing op wie als lid van een andere schaatsvereniging aan een training op door NSV gehuurd ijs in Triavium deelneemt. Ook verwijzen we je door naar meer informatie en de mogelijkheid vragen te stellen of  gegevens te (laten) wijzigen.

Lees meer

Zomertraining Bootcamp en zomerijs

Aan deze training van Bootcamp nemen vooral kunstrijders deel. Ook als je geen kunstrijder bent kan training Bootcamp leuk en nuttig voor je zijn. En bovenal is het gezellig. Ook kun je op zomerijs verder schaatsen.

Lees meer

Zomertraining Skeeleren

Voor skeeleren als training of voor skeelerles kun je bij meerdere verenigingen rondom Nijmegen terecht. Zie onderstaand overzicht en kijk op de websites van de verenigingen.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Zomertraining Fietsen

Op de racefiets kun je in de zomer elke dinsdagavond vanaf Triavium met Geert en Ton op pad met leden van NSV. Dit is alleen voor volwassen leden, 18 jaar en ouder.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Zomertrainingen van NSV 2022

Het schaatsseizoen in Triavium sluit zondag 27 maart 2022 voor de Ringbaan en zaterdag 16 april 2022 voor de IJshockeybaan. Er zijn voor leden van NSV allerlei mogelijkheden om in de zomer samen te trainen:
·         bostraining in Heumensoord;
·         skeeleren in Wijchen;
·         fietsen vanaf Triavium (jeugd 18+ en volwassenen).

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

trainingen Thialf

Schaatsvereniging Thialf uit Arnhem geeft training in Triavium. Aan die trainingen kunnen leden van alle verenigingen verbonden met BGP deelnemen.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Algemeen Bestuur

Er wordt in het Algemeen Bestuur veel uitgewisseld tussen de secties Jeugd, Kunstrijden, Langebaan, Marathon, Shorttrack en Dagelijks Bestuur. En samen bespreken we voorstellen om NSV als vereniging te verbeteren. Voorstellen in de Algemene Ledenvergadering worden altijd door het Algemeen Bestuur besproken.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van NSV is verantwoordelijk voor beheer van de administratie van leden, trainingen en financiën en van de website en Nieuwbrief. Ook helpen zij de secties waar nodig en stemt het bestuur af met Triavium voor ijshuur en met gemeente Nijmegen voor bijvoorbeeld subsidies. Om dit vele werk voor elkaar te krijgen werken er vrijwilligers mee aan de administratie, website en Nieuwsbrief.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Lid van NSV zijn in €

NSV maakt voor lidmaatschap onderscheid tussen Jeugd, nog geen 18 jaar op peildatum op 1 juli (=start seizoen), en Volwassenen, 18 jaar en ouder. Voorbeeld: wie op 9 september 18 jaar wordt betaalt voor dat seizoen de prijs voor Jeugd. Naar lid worden van NSV.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Leden, Vrijwilligers, Bestuur en Trainers

NSV is een vereniging die bestaat uit leden. Die leden kiezen een aantal leden die als vrijwilliger in het Dagelijks en Algemeen Bestuur de vereniging organiseren.

Andere leden helpen als vrijwilliger die gekozen leden met het vele werk dat er in een vereniging te doen is. Een vereniging is zo goed en leuk als dat de leden het zelf met elkaar maken!

Wil jij meehelpen om al het werk voor een goed draaiende NSV te kunnen doen? Je bent van harte welkom, hoe beperkt je tijd en mogelijkheden ook zijn. Er is altijd een taak in de vereniging te vinden die bij je past. Neem contact op met de coördinator van je schaatsgroep of mail naar het bestuurslid dat vrijwilligerswerk organiseert: beleid@nijmeegseschaatsvereniging.nl.

Nijmeegse Schaatsvereniging

Bijzondere leden van NSV

Aan vrijwilligers die door jarenlange of grote inzet voor de vereniging veel hebben betekend besteden we graag extra aandacht.

Lees meer