NSVNieuws
Uitgelichtfoto's
Home › Beheer website › BeheerHome › Beheer website › Beheer
Bij het beheer van deze website staat de bezoeker van de website, leden en niet-leden, centraal. Voor hen moet de website helder van structuur en taalgebruik zijn. Dat betekent dat beheerders van de structuur en inhoud van de website zich verplaatsen in wat de lezer zoekt, begrijpt en aanspreekt.
Het beheer gebeurt op drie niveaus:

1. Structuur: het aanpassen van het hoofdmenu, submenu's en layout
Om de lezer overzicht te geven zijn een logisch hoofdmenu en gelijke submenu's nodig. Waar nodig kan van die basisopzet worden afgeweken. Zo is voor het onderdeel Langebaan het submenu Wedstrijdinformatie uitgebreid met een aantal specifieke submenu's.
Aanpassen en toevoegen van submenu's moet in overleg met en door de beheerders van de website moeten gebeuren. Zie het onderdeel Autorisatie voor deze websitebeheerders. Alleen kan zo de samenhang van de website worden bewaakt.
Ook is coördinatie van de lay-out belangrijk zodat lettertype, lettergrootte, logo´s etc. op de afzonderlijke webpagina´s zoveel mogelijk uniform zijn.

2. Inhoud: informatie verzamelen en zelf op de website plaatsen
Voor elk onderdeel van het hoofdmenu zijn minmaal twee personen samen verantwoordelijk voor het vernieuwen en aanvullen van informatie. Dit betekent naast het verzamelen van informatie (tekst, foto's weblinks), ook het plaatsen via het Contentbeheersysteem (CMS) van Club Webware.
Risico is dat als een tijdje niet met het systeem gewerkt, het puzzelen is om te weten hoe de informatie moet worden geplaatst op de website. Als dit voor beide beheerders van een deel van de website het geval is, kan dat vernieuwing van de website vertragen. Om dit te voorkomen is het onderstaande mogelijk: wel informatie verzamelen, maar door een andere laten plaatsen.

Er kan via het CMS op twee manieren aan de website informatie worden toegevoegd:
- door rechtstreeks op de webpagina's tekst te plaatsen  
- door foto's, weblinks, tabellen, bijlagen etc. aan de webpagina's toe te voegen die eerst via een upload op de server moeten worden geplaatst. Na het plaatsen van die bestanden kan er vanuit de tekst op de webpagina's een verwijzing worden. Die bestanden dienen in de daarvoor gereserveerde mappen te worden geplaatst! Dat gebeurt via het submenu Afbeeldingen en bestanden in de blauwe, verticale linkerbalk. Bestanden zijn Word- en Exceldocumenten, Afbeeldingen zijn .jpg- en .gifbestanden.

3. Inhoud: informatie verzamelen en door anderen laten plaatsen
Voor wie niet makkelijk met het beheer van informatie op de website uit de voeten kan, of daar (soms) onvoldoende tijd voor vrij kan maken, kan een andere beheerder hulp bieden. In het onderdeel Autorisatie is aangegeven wie nog meer informatie op de website beheren. Voor het toevoegen van informatie op alle onderdelen van de website is Janny van Kortenhof beschikbaar. 

De 'vervanger' dient de informatie echter wel goed aangeleverd te krijgen: tekst en foto's los aanleveren (dus niet foto's in een Word-document plaatsen!) en de plaats op de website goed aangeven: welke pagina (via menu en submenu), waar op de pagina ten opzichte van bestaande informatie en wat wel of niet vervangen moet worden. Op deze manier kan vlot en zonder gepuzzel worden geholpen om de informatie te plaatsen.

Het aanpassen van de website via CMS: http://nsv-admin.nl/wsadmin/login.asp

informatie: Mark van 't Hof

Copyright © 2013 nijmeegseschaatsvereniging.nl | website geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x78 of hoger i.cm. de laatste browserversies
Terug naar boven

Ogenblik a.u.b. ...