NSVNieuws
Uitgelichtfoto's
Home › Vereniging › Organisatie van NSV › NSV als verenigingHome › Vereniging › Organisatie van NSV › NSV als vereniging
NSV is op dinsdag 14 november 1989 opgericht en heeft ongeveer 600 leden. In het winterseizoen 2014-2015 bestond NSV 25 jaar. Het jubileumjaar is uitgebreid gevierd met veel activiteiten voor de leden.

NSV is een vereniging waar leden inspraak hebben in de koers van de vereniging. Het Dagelijks Bestuur heeft daarvoor een beleidsplan opgesteld waarmee is ingestemd door de leden, en die geeft richting aan de ontwikkeling van de vereniging. De Statuten van de vereniging die bij de oprichting in 1989 zijn opgesteld zijn via deze weblink te lezen.

In haar dagelijkse activiteiten is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor het kunnen schaatsen van leden in Triavium. Daarvoor is, naast het plannen van schaatsuren voor NSV'ers, een toegangspas tot Triavium nodig die past bij het lidmaatschap en training waarvoor is betaald. En er worden trainers aangesteld die instructie geven aan zowel aan jeugd als volwassenen, als aan recreanten en wedstrijdrijders. De informatie vanuit het Dagelijks Bestuur aan leden, en niet-leden die belangstelling voor NSV hebben, gebeurt vooral door deze website. Voor leden is er daarnaast de Clubmail.  

In NSV zijn er groepen georganiseerd, secties, die zich richten op een onderdeel van het schaatsaanbod van NSV: Jeugd, Kunstrijden, Langebaan, Marathon en Shorttrack. De voorzitters van deze secties zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Daarin is ook het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur spreekt twee keer per jaar over de stand van zaken van secties en over verbeteringen in het functioneren als vereniging. Ook worden hier voorstellen aan de leden in de Algemene Ledenvergadering besproken.

Jaarlijks, meestal in november, legt het Dagelijks Bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan haar leden over het afgelopen jaar. Dan wordt de jaarrekening vastgesteld en instemming gevraagd voor het bijvoorbeeld de prijzen van lidmaatschap en trainingen voor het komende seizoen. Ook wordt daar het beleidsplan vastgesteld.

Een vereniging kan alleen bestaan als haar leden als vrijwilliger een bijdrage aan de vereniging leveren. In die zin is voor ieder lid belangrijk zijn of haar balans van geven en ontvangen van de vereniging de NSV te overdenken. Daar waar het binnen de vereniging echt nodig is kan door het Bestuur ook een bijdrage als vrijwilliger als voorwaarde voor deelname worden gesteld.

De organisatie van NSV als vereniging is in een overzicht opgenomen. Voor vragen hierover kunt u een e-mail sturen naar
Copyright © 2013 nijmeegseschaatsvereniging.nl | website geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x78 of hoger i.cm. de laatste browserversies
Terug naar boven

Ogenblik a.u.b. ...