Schaatsen voor jeugd met financiële hulp

Voor jeugd waarvoor financiële hulp nodig is om te kunnen schaatsen bij is er de mogelijkheid van financiële ondersteuning door Stichting Leergeld.

Lid van NSV zijn en training volgen met financiële bijdrage van Stichting Leergeld - alleen voor jeugd

Het is mogelijk dat een lid van NSV voor het lidmaatschap van NSV en het deelnemen aan een training een bijdrage krijgt van Stichting Leergeld. Om dat goed in de administratie van NSV te kunnen verwerken en toegang te krijgen voor een training in Triavium is belangrijk dat de aanvrager, het lid van NSV zelf actie onderneemt. Pas als alle betalingen zijn gedaan en in de administratie van NSV zijn verwerkt kan aan de training worden deelgenomen.

  1. Overleg zelf met Stichting Leergeld over het beschikbare bedrag. Vraag aan Stichting Leergeld om een e-mail aan NSV toe te sturen.
  2. Stichting Leergeld stuurt een bericht aan NSV wat voor bedrag beschikbaar is voor een lid van NSV om aan trainingen deel te nemen.
  3. Van het beschikbare bedrag van Stichting Leergeld moeten de kosten van lidmaatschap van NSV én de training worden betaald. NSV zal een factuur voor het lidmaatschap aan je toesturen. Die zul je aan Stichting Leergeld moeten sturen om te laten betalen.
  4. Wil je voor een training inschrijven die meer kost dan het beschikbare bedrag van Stichting Leergeld dat over is na aftrek van de kosten voor het lidmaatschap? Dan zul je zelf de meerkosten moeten betalen. Je krijgt daarvoor van de penningmeester apart een factuur. De factuur voor lidmaatschap en de factuur gekozen training, samen maximaal het beschikbare bedrag, wordt door Stichting Leergeld betaald.
  5. Je ontvangt van NSV een mail met weblink om via de website van NSV een iDealbetaling van 1 euro te doen. Die betaling moet je zelf, of iemand uit je omgeving (familie, kennissen), doen. Daarvoor moet worden ingelogd. Deze betaling is nodig voor registratie in de administratie van NSV én om entree in Triavium mogelijk te maken. Van deze betaling krijg je een automatische bevestiging per e-mail.
  6. Als de betaling van Stichting Leergeld is ontvangen, de iDealbetaling is gedaan én eventueel de factuur voor eigen bijdrage is gedaan krijg je bericht van NSV dat alles is betaald. Vanaf dat moment kun je de training volgen.
  7. Als je vragen over de betaling van lidmaatschap en training via Stichting Leergeld hebt: overleg met Stichting Leergeld en met de penningmeester van NSV.
Items hoofdmenu NSV op website van NSV Overzicht