Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van NSV is verantwoordelijk voor beheer van de administratie van leden, trainingen en financiën en van de website en Nieuwbrief. Ook helpen zij de secties waar nodig en stemt het bestuur af met Triavium voor ijshuur en met gemeente Nijmegen voor bijvoorbeeld subsidies. Om dit vele werk voor elkaar te krijgen werken er vrijwilligers mee aan de administratie, website en Nieuwsbrief.

Taken en verantwoordelijkheden

Voorzitter - Martijn Boer (vanaf 19-11-2019, tweede termijn) - voorzitter@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. gezicht van het verenigingsbestuur naar de leden en vrijwilligers
2. gezicht van de vereniging naar bedrijven en instellingen, specifiek KNSB, gemeente Nijmegen, Triavium en baanvereniging Gelderse Poort
3. voorzitter van overleg van Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en van Algemene Ledenvergadering
4. contactpersoon voor Vertrouwenspersoon

Secretaris - Maartje van Spijker (vanaf 29-11-2022) - secretaris@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. contactpersoon voor instellingen en bedrijven (KNSB, Triavium, RSC, Kamer van Koophandel)
2. voorbereiding overleg Dagelijks Bestuur (maandelijks)
3. voorbereiding overleg Algemeen Bestuur (3-maandelijks)
4. voorbereiding Algemene Ledenvergadering (jaarlijks)
5. beheer digitale structuur ledenadministratie en website
6. eindverantwoordelijk voor Communicatie (Nieuwsbrief en website)

Penningmeester - Karin Kalmár (vanaf 28-11-2023) - penningmeester@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. financiële administratie
2. betalingen lidmaatschap en trainingen
3. betalingen huur en verhuur van ijs in Triavium
4. eindverantwoordelijk voor Ledenadministratie

Algemeen Bestuurslid - Technische Zaken - Rob Lith (vanaf 29-11-2022) - tc@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. contactpersoon voor coördinatoren secties
2. eindverantwoordelijke voor coördinatie trainers
3. coördinatie (bij)scholing trainers
4. eindverantwoordelijke voor coördinatie vrijwilliger
5. planning schaatstrainingen NSV+RSC+BGP-verenigingen op ijs NSV in Triavium en zomertrainingen NSV
6. contract ijshuur Triavium (jaarlijks)

Algemeen Bestuurslid - Beleid - vacature
1. coördinatie visie toekomst vereniging (o.a. beleidsplan)
2. contacten met KNSB en gemeente Nijmegen over beleid

website + nieuws Overzicht