Team financiën krijgt vorm: Margreet welkom!

 

Op onze oproep in de nieuwsbrief om financiën mee te helpen heeft Margreet Munneke gereageerd. Zij wil het stuk facturatie (contributie, incasso, handmatige facturen) op zich nemen.

Margreet wordt momenteel wegwijs gemaakt in onze boekhoudprogramma 'All United'.

Op de ledenvergadering heeft de penningmeester Paul te kennen gegeven dat na hij na 3,5 jaar het welletjes vind om nog eens een periode van 3 jaar als penningmeester aan te blijven. Paul maakt het lopende seizoen af en hoopt dat iemand het penningmeesterschap op zich wil nemen. Hierbij een herhaalde oproep voor de functie van de 2de penningmeester met als hoofdtaak 'betalen en financieel beheer'.

Penningmeester I (beheer en bankieren)

  • Lid van het dagelijks bestuur

  • Financieel beheer (begroten en monitoren uitputting)

  • Verrichten van betalingen en inlezen van incassobestanden in telebankieren

  • Voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur NSV en de Baanvereniging Gelderse Poort (overkoepelend overleg met ijsclubs Triavium). Elk 3 á 4 avonden gedurende schaatsseizoen

  • De gemiddelde tijdsbesteding is 4 uur/week gedurende het schaatsseizoen plus één maand voor financiële nazorg

 

NIEUWS Overzicht