Veilig gedrag - Wij zijn NSV!

Wij zijn NSV!

De Nijmeegse Schaatsvereniging is een vereniging voor leden, door leden. Alles wat de vereniging doet wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Zij zetten zich naast hun baan, hun gezin en andere verplichtingen in om iedereen te kunnen laten schaatsen. We zijn er zuinig op! Wij vinden een prettige omgang met elkaar belangrijk, zodat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt binnen NSV. Dat doen we graag zo:

  • Wij zijn positief, ontspannen en vriendelijk. We gaan voor een glimlach.
  • Wij zijn een vereniging voor en door leden. Waar het kan draagt iedereen een steentje bij.
  • Wij spreken wensen en verwachtingen naar elkaar uit.
  • Wij zijn zichtbaar, staan open voor feedback en bespreken een probleem voor het een probleem wordt.
  • Tijdens trainingen en wedstrijden is er aandacht voor elkaar en voor de trainer. Ouders zijn geen coaches… Positief aanmoedigen mag natuurlijk altijd!
  • Wij letten op onze veiligheid en houden ons aan de kledingvoorschriften.
  • Wij verspreiden geen teksten, foto’s, filmpjes of geluidsfragmenten buiten de vereniging, zonder toestemming van degene die in beeld/te horen is.
NIEUWS Overzicht