Algemeen Bestuur

Er wordt in het Algemeen Bestuur veel uitgewisseld tussen de secties Jeugd, Kunstrijden, Langebaan, Marathon, Shorttrack en Dagelijks Bestuur. En samen bespreken we voorstellen om NSV als vereniging te verbeteren. Voorstellen in de Algemene Ledenvergadering worden altijd door het Algemeen Bestuur besproken.

Taken en verantwoordelijkheden van leden van Algemeen Bestuur van NSV

Voorzitter (ook Dagelijks Bestuur) - Martijn Boer (sinds 19-11-2019) - voorzitter@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. gezicht van het verenigingsbestuur naar de leden en vrijwilligers
2. gezicht van de vereniging naar bedrijven en instellingen, specifiek KNSB, gemeente Nijmegen, Triavium en baanvereniging Gelderse Poort
3. voorzitter van overleg van Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en van Algemene Ledenvergadering
4. contactpersoon voor Vertrouwenspersoon

Secretaris (ook Dagelijks Bestuur) - Mark van 't Hof (sinds 01-04-2013) - secretaris@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. contactpersoon voor instellingen en bedrijven (KNSB, Triavium, RSC, Kamer van Koophandel)
2. voorbereiding overleg Dagelijks Bestuur (maandelijks)
3. voorbereiding overleg Algemeen Bestuur (3-maandelijks)
4. voorbereiding Algemene Ledenvergadering (jaarlijks)
5. planning schaatstrainingen NSV+RSC+verenigingen in Triavium en zomertrainingen NSV
6. contract ijshuur Triavium (jaarlijks)
7. beheer digitale structuur ledenadministratie en website
8. eindverantwoordelijk voor Communicatie (Nieuwsbrief en website) 

Penningmeester (ook Dagelijks Bestuur) - Chris van Hooijdonk (sinds 29-11-2020) - penningmeester@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. financiële administratie
2. betalingen lidmaatschap en trainingen
3. betalingen huur en verhuur van ijs in Triavium
4. eindverantwoordelijk voor Ledenadministratie

Algemeen Bestuurslid (ook Dagelijks Bestuur) - Trainingen en Vrijwilligers - vacature
1. contactpersoon voor coördinatoren secties
2. eindverantwoordelijke voor coördinatie trainers
3. eindverantwoordelijke voor coördinatie vrijwilligers (o.a. schaatskleding NSV)

Algemeen Bestuurslid (ook Dagelijks Bestuur) - Beleid - vacature - beleid@nijmeegseschaatsevereniging.nl
1. coördinatie visie toekomst vereniging (o.a. beleidsplan)
2. contacten met KNSB en gemeente Nijmegen over beleid

vertegenwoordiging Ledenadministratie - Susan Verbeeck - ledenadministratie@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. contactpersoon voor leden en niet-leden met vragen over lidmaatschap, training en aanmelding op website
2. contactpersoon Triavium voor toegangscontrole NSV-uren
3. advies aan Dagelijks Bestuur

vertegenwoordiging Communicatie - vacature - waarnemend Mark van 't Hof (sinds 1-4-2013) - website@nijmeegseschaatsvereniging.nl - nieuwsbrief@nijmeegseschaatsvereniging.nl 
1. coördinatie website
2. coördinatie Nieuwsbrief
3. advies aan Dagelijks Bestuur

Vertrouwenspersoon - Ants Cremers (sinds 19-11-2019) - vertrouwenspersoon@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. contactpersoon voor leden met vragen en klachten over ongewenst gedrag tijdens NSV-uren
2. coördinatie Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
3. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Jeugd recreanten - Christina Sebel (sinds 19-11-2019) - jeugd@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Kunstrijden - Karin Kalmár (sinds ?-11-2013) en Annemoon Robbe - kunstrijden@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Langebaan wedstrijd - Anika van Gooswilligen (vanaf 24-11-2020) - langebaanwedstrijd@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Langebaan volwassenen recreanten - vacature - waarnemend Martijn Boer (sinds 19-11-2019) - langebaan@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Marathon - vacature - waarnemend Martijn Boer (sinds 19-11-2019) - marathon@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen
2. coördinatie trainers
3. financiële planning en overzicht
4. coördinatie evenementen
5. coördinatie materialen
6. communicatie en promotie
7. advies aan Dagelijks Bestuur

Coördinator Shorttrack - Leanne Blok (vanaf 30-11-2021) - shorttrack@nijmeegseschaatsvereniging.nl
1. coördinatie trainingen Shorttrack
2. coördinatie trainers Shorttrack
3. financiële planning en overzicht Shorttrack
4. coördinatie evenementen Shorttrack
5. coördinatie materialen Shorttrack
6. communicatie en promotie Shorttrack
7. advies aan Dagelijks Bestuur

website + nieuws Overzicht