Schaatsen voor jeugd met financiële hulp

Voor jeugd waarvoor financiële hulp nodig is om te kunnen schaatsen bij de NSV bestaat de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen bij de Stichting Leergeld Nijmegen.

Het is mogelijk dat een lid van NSV voor het lidmaatschap van NSV en het deelnemen aan een training financieel wordt ondersteund door Stichting Leergeld Nijmegen. Om dat goed in de administratie van NSV te kunnen verwerken en toegang te krijgen voor een training in Triavium, is belangrijk dat de aanvrager (ouder of lid van NSV) zelf actie onderneemt. Pas als alle betalingen zijn gedaan en in de administratie van NSV zijn verwerkt, kan aan de training worden deelgenomen.

  1. Overleg met de betreffende sectie coordinator aan welke trainingen je wil deelnemen.
  2. Stuur na akkoord van de sectie coordinator een mail aan de penningmeester van NSV.  In deze mail vraag je om een pro forma factuur voor het hele bedrag aan contributie en lesgeld.
  3. Je hoeft de pro forma factuur niet zelf te betalen, maar moet die toevoegen bij het subsidieaanvraagformulier bij Stichting Leergeld voor het gehele bedrag. De procedure en het aanvraagformulier staan op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.
  4. Stichting Leergeld Nijmegen stuurt een bericht aan jou en aan de penningmeester van NSV. Daarin staat wat voor bedrag beschikbaar is voor jou.
  5. NSV stuurt de factuur voor dat bedrag rechtstreeks naar Stichting Leergeld Nijmegen. Stichting Leergeld Nijmegen betaalt dat vervolgens aan NSV. 
  6. Is het bedrag dat voor jou beschikbaar is lager dan het bedrag dat op de pro forma factuur staat? Dan moet je het restant zelf betalen. Je krijgt daarvoor van de penningmeester apart een factuur. Die factuur betaal je wel.
  7. Na ontvangst van de betaling ontvang je van NSV een mail met weblink om via de website van NSV een iDealbetaling van 1 euro te doen per te volgen training. Je logt in en doet die betaling. Deze betaling is nodig voor registratie in de administratie van NSV én om toegang tot Triavium mogelijk te maken. Van deze betaling krijg je een bevestiging per e-mail.
  8. Als alle betalingen zijn ontvangen krijg je bericht van NSV dat alles is betaald. Vanaf dat moment kun je de training volgen.
  9. Als je vragen hebt over de betaling van lidmaatschap en training via Stichting Leergeld Nijmegen: overleg rechtstreeks met Stichting Leergeld Nijmegen of met de penningmeester van NSV.
Items hoofdmenu NSV op website van NSV Overzicht