Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle leden van NSV moeten zich veilig kunnen voelen bij de vrijwilligers van NSV. Daar zijn regels voor opgesteld. NSV volgt het beleid van KNSB en Centrum Veilige Sport en vraagt aan alle leden van het Algemeen Bestuur en van trainers en begeleiders die direct met minderjarige leden en/of met deelnemers aan SOM te maken hebben, om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een VOG is een door de rijksoverheid erkend bewijs van goed gedrag. Het aanvragen van een VOG is een momentopname. Daarom vragen we vrijwilligers elke twee jaar een nieuwe VOG aan te leveren.

PROCEDURE AANVRAAG VOG

Aan het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door vrijwilligers van NSV zijn geen kosten verbonden als je de aanvraag digitaal via NSV aanvraagt. Binnen NSV wordt de aanvraag van een VOG door de Vertrouwenscontactpersoon behandeld. Dat gebeurt dus vertrouwelijk; informatie over jou wordt niet gedeeld met anderen binnen NSV. Je ontvangt zelf de aangevraagde VOG.

Als je vrijwilligerswerk gaat doen waarvoor een VOG vereist is, ontvang je van de vertrouwenscontactpersoon een e-mail met de vraag naar: 

  1. voorletters en achternaam zoals in je paspoort /ID-bewijs staat
  2. je e-mailadres
  3. welk vrijwilligerswerk je gaat doen of al doet

De vertrouwenscontactpersoon dient het verzoek in bij het Ministerie van Justitie, onderdeel Justis.

  1. Je ontvangt een e-mail van Justis dat je de aanvraag voor de VOG in kunt dienen. Voor het inloggen heb je je eigen DigiD nodig.
  2. Je krijgt de VOG voor jou per post thuis gestuurd. In de eerder ontvangen e-mail van de vertrouwenscontactpersoon staat aangegeven hoe je de VOG kunt inleveren.
  3. De vertrouwenscontactpersoon controleert de toegestuurde VOG op de uitslag en echtheid van het document. De documenten worden gearchiveerd.
  4. Je wordt in de ledenadministratie geregistreerd als vrijwilliger van NSV met een VOG.
  5. Als de uitslag van je VOG negatief is kun je helaas niet als vrijwilliger bij NSV aan de slag. Neem daarover met de Vertrouwenscontactpersoon contact op.

Wil je meer weten over de Verklaring Omtrent Gedrag bij sportorganisaties? Lees dan meer hier. Of stel je vragen aan de Vertrouwenscontactpersoon via vertrouwenspersoon@nijmeegseschaatsvereniging.nl

De vrijwilligers van NSV worden afhankelijk van hun werk voor NSV op verschillende onderdelen gescreend.

Screeningsprofielen VOG voor vrijwilligers van NSV
  1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 5. 7. 8 8.4. 8.5.
voorzitter X X X   X X   X   X X  
secretaris X X     X X   X   X X  
1e penningmeester X X     X X   X   X X  
2e penningmeester X X     X X   X   X X  
lid Algemeen Bestuur X X               X X  
Ledenadministratie X X               X X  
Vertrouwenscontactpersoon X X X             X X  
Sectiecoördinator  X X               X X  
Trainer - Begeleider                   X X  
Trainer Som                   X X X

Toelichting op onderstaande onderwerpen vind je op de website van Justis. Justis levert de VOG voor vrijwilligers van NSV en is onderdeel van het Ministerie van Justitie. 

Screeningsprofiel VOG - toelichting
 1.  informatie
1.1.  raadplegen/bewerken systemen 
1.2.  gevoelige informatie 
1.3.  veligheidsystemen e.d.
2.  geld 
2.1.  omgaan met geld 
2.2.  budgetbevoegdheid 
5. 

zakelijke transacties (offertes en contracten) 

7.  aansturen organisatie
8. personen
8.4. zorg minderjarigen
8.5.

zorg hulpbehoevenden (ouderen/gehandicapten)

website + nieuws Overzicht