Nijmeegse Schaatsvereniging

Alv maandag 19 juni 2023 (extra)

Op maandag 19 juni zal een extra ALV plaatsvinden. Op de agenda staan onder meer de nieuwe tarieven voor seizoen 23-24 en het jubileumjaar. 

Tijd: inloop om 20u; start ALV 20u30.

Locatie: Thiemeloods, Leemptstraat 34, 6512 EN Nijmegen.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Veilig schaatsen bij Shorttrack

Shorttrack is een uitdagende en snelle sport. Er wordt dicht op elkaar gereden en bij het opzoeken van grenzen hoort ook vallen. Bovendien zijn de ijzers heel scherp, daarom worden ze ook wel messen genoemd. Om snijwonden, blauwe plekken en andere ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen hebben we een aantal voorwaarden en afspraken met betrekking tot de uitrusting, de baanbeveiliging en het gedrag tijdens de training.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van NSV vindt de sociale veiligheid van leden tijdens trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten van NSV belangrijk en wil problemen voorkomen. Denk daarbij als voorbeeld aan ongewenste aanraking of beledigende opmerkingen van andere deelnemers of van trainers, coaches of begeleiders.

Lees meer
Links rode lijn, rechts blauwe lijn

Veilig schaatsen op de Ringbaan in Triavium

We schaatsen op de Ringbaan met schaatsers met verschillende ervaring en in diverse trainingsgroepen. Het is belangrijk dat iedereen op het ijs, deelnemer én trainer, een aantal 'verkeersregels' aanhoudt. Dat is nodig voor onze veiligheid en plezier tijdens het schaatsen.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle leden van NSV moeten zich veilig kunnen voelen bij de vrijwilligers van NSV. Daar zijn regels voor opgesteld. NSV volgt het beleid van KNSB en Centrum Veilige Sport en vraagt aan alle leden van het Algemeen Bestuur en van trainers en begeleiders die direct met minderjarige leden en/of met deelnemers aan SOM te maken hebben, om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een VOG is een door de rijksoverheid erkend bewijs van goed gedrag. Het aanvragen van een VOG is een momentopname. Daarom vragen we vrijwilligers elke twee jaar een nieuwe VOG aan te leveren.

Lees meer

Zomertraining Bootcamp en zomerijs

Aan deze training van Bootcamp nemen vooral kunstrijders deel. Ook als je geen kunstrijder bent kan training Bootcamp leuk en nuttig voor je zijn. En bovenal is het gezellig. Ook kun je op zomerijs verder schaatsen.

Lees meer

Zomertraining Skeeleren

Voor skeeleren als training of voor skeelerles kun je bij meerdere verenigingen rondom Nijmegen terecht. Zie onderstaand overzicht en kijk op de websites van de verenigingen.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Zomertraining Fietsen

Op de racefiets kun je in de zomer elke dinsdagavond vanaf Triavium met Geert en Ton op pad met leden van NSV. Dit is alleen voor volwassen leden, 18 jaar en ouder.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

trainingen Thialf

Schaatsvereniging Thialf uit Arnhem geeft training in Triavium. Aan die trainingen kunnen leden van alle verenigingen verbonden met BGP deelnemen.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Het is belangrijk dat ieder lid en voor wie lid wordt weet wat de spelregels zijn bij NSV. Daarvoor zijn Statuten, Huishoudelijk Reglement en Handboek gemaakt. Op deze pagina worden die toegelicht en vind je de documenten.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Algemeen Bestuur

Er wordt in het Algemeen Bestuur veel informatie uitgewisseld tussen de secties Jeugd, Kunstrijden, Langebaan, Marathon, Shorttrack en het Dagelijks Bestuur. Samen bespreken we voorstellen om NSV als vereniging te verbeteren. Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering worden altijd eerst in het Algemeen Bestuur besproken.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van NSV is verantwoordelijk voor beheer van de administratie van leden, trainingen en financiën en van de website en Nieuwbrief. Ook helpen zij de secties waar nodig en stemt het bestuur af met Triavium voor ijshuur en met gemeente Nijmegen voor bijvoorbeeld subsidies. Om dit vele werk voor elkaar te krijgen werken er vrijwilligers mee aan de administratie, website en Nieuwsbrief.

Lees meer
Nijmeegse Schaatsvereniging

Leden, Vrijwilligers, Bestuur en Trainers

NSV is een vereniging die bestaat uit leden. Die leden kiezen een aantal leden die als vrijwilliger in het Dagelijks en Algemeen Bestuur de vereniging organiseren.

Andere leden helpen als vrijwilliger die gekozen leden met het vele werk dat er in een vereniging te doen is. Een vereniging is zo goed en leuk als dat de leden het zelf met elkaar maken!

Wil jij meehelpen om al het werk voor een goed draaiende NSV te kunnen doen? Je bent van harte welkom, hoe beperkt je tijd en mogelijkheden ook zijn. Er is altijd een taak in de vereniging te vinden die bij je past. Neem contact op met de coördinator van je schaatsgroep of mail naar het bestuurslid dat vrijwilligerswerk organiseert: beleid@nijmeegseschaatsvereniging.nl.