Uitkomst enquête veilig sportklimaat

Een fijn sportklimaat bij NSV! 

Een tijdje geleden stuurden we jullie een enquête over het sportklimaat bij de Nijmeegse Schaatsvereniging. 94 mensen hebben deze ingevuld, dat is zo’n 16% van onze leden. Deze respondenten vinden de sfeer over het algemeen goed en veilig bij onze vereniging! Het overgrote deel voelt zich vrij om zichzelf te zijn bij NSV. 

Lees verder voor de volledige tekst.

Wat gaat er goed? 

De respondenten vinden de sfeer binnen de vereniging prettig en gezellig. Iedereen voelt zich welkom, ongeacht niveau. Ook over de trainers lezen we veel positieve reacties. Over het algemeen is er tevredenheid over de hoeveelheid aandacht voor plezier en voor prestaties. Een enkeling wil wat meer focus op prestaties, of juist wat meer op plezier. Dat vraagt dus maatwerk van onze trainers. Spreek vooral uit wat jij graag wil, dan kan de trainer daar rekening mee houden.  

Er wordt weinig pestgedrag of ander ongewenst gedrag gezien, gehoord of ervaren. Als het al voorkomt, dan wordt er goed op gereageerd en wordt het opgelost. Op de publieksuren van Triavium gaat het niet altijd goed. Hoewel dat buiten onze vereniging om gaat en wij daar weinig invloed op hebben, zullen we dit wel melden bij Triavium.

 

Wat valt er nog te verbeteren? 

De NSV heeft een vertrouwenspersoon. Ongeveer één derde van de respondenten weet de vertrouwenscontactpersoon nog niet goed te vinden. Daar gaan we komende tijd meer aandacht aan besteden. Ants Creemers is onze vertrouwenscontactpersoon. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@nijmeegseschaatsvereniging.nl. We streven ernaar om op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een tweede vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Deze zal dan, net als Ants heeft gedaan, de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon volgen.  

Nog niet iedereen is tevreden over het niveau of de kwaliteit van de (soms jonge) trainers binnen het kunstrijden. Hoewel het vinden van voldoende gekwalificeerde trainers voor kunstrijden een uitdaging is, zullen we daar komend seizoen nog meer aandacht besteden. 

Op de langebaan veroorzaakt de combinatie van snelle rijders en langzame schaatsers (die bijvoorbeeld oefeningen doen of uitrijden) nog wel eens irritaties en onveilige situaties. Dit vraagt blijvende aandacht en begrip van ons allemaal. De ruimte op de baan is nu eenmaal beperkt, maar als we rekening houden met elkaar en elkaar op een vriendelijke manier kunnen aanspreken kan iedereen met plezier schaatsen. Trainers zullen ook aandacht besteden aan de geschreven en ongeschreven regels op het ijs. 

Tot slot werden er zaken genoemd waar wij als NSV helaas geen of weinig invloed op hebben. Denk dan aan parkeergeld, meer uren ijs huren of zaken die spelen tijdens de publieksuren van Triavium. Hoewel wij over dit soort zaken steeds in gesprek blijven met Triavium, kunnen we niet altijd iets veranderen.  

 

Dank! 

We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld nogmaals bedanken voor de genomen moeite. Het merendeel van de antwoorden komt van mensen die langebaanschaatsen (61 respondenten, voornamelijk volwassenen en vrij schaatsen), gevolgd door kunstrijden (24 respondenten). Van de jeugd en van shorttrack hebben we weinig reacties ontvangen (beide minder dan 10 respondenten). Mocht je niet hebben gereageerd, maar wel iets kwijt willen, spreek dan gerust jouw trainer of een van onze bestuursleden aan op de ijsbaan.

NIEUWS Overzicht