Leden, Vrijwilligers, Bestuur en Trainers

NSV is een vereniging die bestaat uit leden. Die leden kiezen een aantal leden die als vrijwilliger in het Dagelijks en Algemeen Bestuur de vereniging organiseren.

Andere leden helpen als vrijwilliger die gekozen leden met het vele werk dat er in een vereniging te doen is. Een vereniging is zo goed en leuk als dat de leden het zelf met elkaar maken!

Wil jij meehelpen om al het werk voor een goed draaiende NSV te kunnen doen? Je bent van harte welkom, hoe beperkt je tijd en mogelijkheden ook zijn. Er is altijd een taak in de vereniging te vinden die bij je past. Neem contact op met de coördinator van je schaatsgroep of mail naar het bestuurslid dat vrijwilligerswerk organiseert: beleid@nijmeegseschaatsvereniging.nl.

website + nieuws Overzicht