Bijzondere leden van NSV

Aan vrijwilligers die door jarenlange of grote inzet voor de vereniging veel hebben betekend besteden we graag extra aandacht.

Vrijwilliger van het jaar
Elk jaar wordt op voorstel van een of meer leden of bestuursleden de vrijwilliger van het jaar gekozen door het AB. Op de ALV wordt de beker uitgereikt of doorgegeven aan de nieuwe vrijwilliger van het jaar. De gaande vrijwilliger van het jaar krijgt het zilveren NSV-schaatsje als herinnering.

Tot nu toe zijn benoemd als vrijwilliger van het jaar:

Jan de Bruin
Pieter van Pommeren
Michiel ‘t Hart
1998  Miep Van Nesselrooij
1999  Serv AmesZ 
2000  Ab Wijshake
2001  Jan Oerlemans en Wim van Rossum
2002  Hans Schuurs
2003  Roel Schuiling
2004  Willem Hölscher
2005  Ton Verheij
2006  Agnes Jansen
2007  - (geen verkiezing vanwege brand in Triavium)
2008  Tinus Selten ?
2009  Paul Gnodde
2010  Leon Gruppelaar
2011  Theo Wegman
2012  Lia Kuiperij
2013  Lotte Verschuren
2014  Doede Boomsma
2015  Luc Selen
2016  Karin Kalmár en Martijn Boer
2017  Suzan van den Belt
2018  Jouke Osinga
2019  Jan Reuvers
2020  Paul Veenstra
2021  Diny Lelie

2022  Anika van Gooswilligen
2023 Wendy de Graaf

Leden van Verdienste
Leden van verdienste zij leden van NSV die gedurende meerdere jaren een belangrijke rol binnen NSV hebben gespeeld. Leden van verdienste worden op voorstel van het DB of AB benoemd door de ALV. Ter herinnering krijgen de leden van verdienste een zilveren NSV-schaatsje. Leden van verdienste krijgen vrijstelling van contributie en hebben de rechten van een schaatslid. Dus vrij schaatsen op de vrije uren van NSV.

Tot nu toe zijn benoemd tot lid van verdienste:

1999  Joke de Heij (bestuurslid, jeugdschaatsen, schaatsen op maat)
1999  Jan de Bruin (penningmeester, natuurijsactiviteiten, skeeleren)
1999  Theo Gerritsen (bestuurslid, jeugdschaatsen, seniorenschaatsen, schaatsen voor gehandicapten)
1999  Miep van Nesselrooy (secretaris, ledenadministratie)
1999  Michiel ‘t Hart (bestuurslid, trainer)
2001  Ton Nas (bestuurslid, coördinator kunstrijden, voorzitter IJsvogels)
2005  Dick Scholten
2012  Serv Amesz †
2014  Gerrit van Vilsteren
2015  Agnes Jansen en Rein van Luunen
2016  Lia Kuiperij
2017  Theo Wegman, Albert van Brakel en Wim van Rossum
2019  Hans Schuurs
2020  Paul Gnodde

Ereleden
Ereleden zijn leden van NSV die zich gedurende meerdere jaren een belangrijke voortrekkende bestuurlijke rol bij NSV hebben  gespeeld. Ereleden worden op voorstel van het DB of AB benoemd door de ALV. Ter herinnering krijgen de leden van verdienste een gouden  NSV-schaatsje. Ereleden (zoals erevoorzitter) mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het DB of AB. Ereleden krijgen vrijstelling van contributie en hebben de rechten van een schaatslid. Dus Vrij schaatsen op de vrije uren van NSV.

Tot nu toe zijn benoemd tot erelid:
2001  Frans Maarse † (12 jaar voorzitter, medeoprichter NSV), benoemd tot Erevoorzitter
2014  Fons Heems † (18 jaar bestuurslid, 14 jaar voorzitter NSV), benoemd tot Erevoorzitter
2023 Mark van 't Hof (15 jaar bestuurslid, 9 jaar secretaris waarvan 6 jaar ook plaatsvervangend voorzitter NSV), benoemd tot Erevoorzitter

website + nieuws Overzicht