Statuten en Huishoudelijk Reglement

Het is belangrijk dat ieder lid en voor wie lid wordt weet wat de spelregels zijn bij NSV. Daarvoor zijn Statuten, Huishoudelijk Reglement en Handboek gemaakt. Op deze pagina worden die toegelicht en vind je de documenten.

Statuten
Bij de oprichting van vereniging NSV op 14 november 1989 is bij notaris de statuten vastgesteld. Dat is gedaan door de eerste voorzitter Frans Maarse en lid Joke de Heij. Daardoor is NSV een rechtspersoon en staat ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Door de Statuten kunnen we als vereniging afspraken maken en contracten afsluiten met bijvoorbeeld KNSB en Triavium. Ook geeft het de leden het recht de jaarlijkse verantwoording van het Dagelijks Bestuur te krijgen van financiën en verdere activiteiten van de vereniging. Ook kiezen de leden het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Daarvoor wordt jaarlijks in november de Algemene Ledenvergadering georganiseerd.

De statuten van NSV zijn inmiddels vernieuwd. Op 10 juli 2020 werden de nieuwe statuten bij notaris Van Schaik in Bemmel officieel vastgelegd. Lees hier het nieuwsbericht

 Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement is een nadere detaillering van en een aanvulling op de statuten.

Downloads:

website + nieuws Overzicht