Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van NSV vindt de sociale veiligheid van leden tijdens trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten van NSV belangrijk en wil problemen voorkomen. Denk daarbij als voorbeeld aan ongewenste aanraking of beledigende opmerkingen van andere deelnemers of van trainers, coaches of begeleiders.

Aandacht voor de sociale veiligheid van leden van NSV
Als lid van KNSB onderschrijft en handhaaft NSV de gedragscode van KNSB. Ook volgen we de richtlijnen van het Centrum voor Veilige Sport Nederland om ongewenst  en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarom wordt van bestuursleden, trainers en begeleiders van NSV een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Binnen NSV is er een Vertrouwenscontactpersoon waar leden van NSV of deelnemers aan trainingen van NSV terecht kunnen met klachten of vragen. Dit is Ants Creemers, lid van NSV. Zij kan leden helpen om moeilijke situaties te voorkomen of er bij te helpen. Je kunt haar bereiken via vertrouwenscontactpersoon@nijmeegseschaatsvereniging.nl Zij zal je contact met haar en wat je haar vertelt vertrouwelijk behandelen. Als er actie ondernomen moet worden wordt dat met je besproken.

website + nieuws Overzicht