Schaatsen in het nieuwe seizoen - stand van zaken 29 juli 2022

Zoals eerder op deze website gemeld kan er tot pakweg de Kerstdagen niet worden geschaatst in Triavium. NSV is voor haar leden op zoek naar andere mogelijkheden.

De coördinatoren van de secties Jeugd, Kunstrijden, Langebaan, Marathon en Shorttrack zijn met beheerders en verenigingen van andere ijsbanen in overleg voor mogelijkheden daar als NSV te trainen. Dat is voor de periode tot de Kerstvakantie omdat we er vanuit gaan dat we dan weer kunnen schaatsen in Triavium.

Het blijkt dat er voor een training van NSV beperkt ruimte is op schaatsbanen in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Deventer, Utrecht en Grefrath (D.). Vaak zijn beschikbare uren aan het einde van de middag op werkdagen. Een andere mogelijkheid is dat leden van NSV met andere verenigingen meetrainen.

Voor alle leden van NSV: alternatief per sectie, inschrijven voor trainingen, vervoer
Het bestuur van NSV heeft overlegd over de situatie. De mogelijkheden per sectie zijn verschillend. We gaan ervan uit dat er tot de Kerstvakantie van 2022 het niet mogelijk is in Triavium te schaatsen. Daarom bekijken we dus per sectie of er voor de eerste helft van het schaatsseizoen een alternatief mogelijk is.

Als er een training vanuit NSV op een andere schaatsbaan wordt aangeboden: meld aan en betaal daarvoor via de website van NSV, dat is dan voor een heel seizoen. Dat geldt ook als NSV organiseert dat je deelneemt aan trainingen van een andere vereniging: meld en betaal daarvoor via de website van NSV. NSV zal de kosten rechtstreeks aan de schaatsbaan of de vereniging betalen. We zien als bestuur dat de kosten voor trainingen op andere schaatsbanen vaak hoger zijn, zoals in Utrecht en Eindhoven. Als er een training vanuit NSV op een andere schaatsbaan wordt aangeboden betalen leden van NSV dezelfde prijs als voor training in Triavium.

Elk lid van NSV kan natuurlijk besluiten om niet elders deel te nemen aan een training van NSV en dan zelf daar op een publiek uur te gaan schaatsen. Dit is voor leden die in Triavium vooral van het Vrije schaatsuur op maandagavond of zondagochtend gebruik maken een goed alternatief. Inschrijven en betalen voor een training van NSV voor het tweede deel van het seizoen, weer in Triavium, via de website van NSV, zal voor alle trainingen mogelijk zijn.

Samen met andere leden reizen bespaart op reiskosten. NSV zal geen gezamenlijk vervoer met auto's of een bus organiseren. Deelname daaraan is te onzeker en met het beperkte aantal vrijwilligers moeilijk goed te organiseren en te begeleiden. Om de leden van NSV tegemoet te komen in de reiskosten zal de contributie voor alle leden van NSV in het komend seizoen 2022-2023 de helft van de gebruikelijke prijs zijn.

Trainers van NSV die voor NSV training geven op een ander schaatsbaan krijgen de reiskosten vanuit hun huis naar die schaatsbaan op basis van declaratie vergoed. Zij moeten die declaratie zelf toesturen aan penningmeester@nijmeegseschaatsvereniging.nl Vermeld duidelijk de volledige naam, woonplaats, plaats van schaatsbaan voor training geven en de datums waarop de training is gegeven.

Sectie Jeugd: laat weten of je op een andere schaatsbaan wilt schaatsen, alternatief is in een sporthal
Het is niet eenvoudig met kinderen de reis naar andere schaatsbanen te maken, naast school en andere activiteiten. Daarom willen we graag van ouders horen wie er wél moeite wil doen om met hun kind (en gecombineerd meerdere kinderen in één auto) naar een andere schaatsbaan te gaan. Meld je daarvoor svp uiterlijk maandag 29 augustus aan bij coördinator Christina via jeugd@nijmeegseschaatsvereniging.nl Als duidelijk is hoeveel kinderen op een andere schaatsbaan willen schaatsen kan een indeling worden gemaakt. Voor de overige kinderen wordt gezocht naar de mogelijkheid van wekelijks een training in een sporthal. Dit is in de Coronaperiode in een sporthal in Wijchen gedaan. 

Het jaarlijkse Schaats-jij-al? in oktober is dit seizoen niet mogelijk. Het eerstvolgende Schaats-jij-al? in oktober 2023 zijn. Voor SOM zal er geen training op een andere schaatsbaan zijn. Voor de schaatsers van SOM wordt gezocht naar de mogelijkheid van trainen in een sporthal.

Sectie Kunstrijden: mogelijkheden in o.a. Eindhoven
Voor de kunstrijders zijn er in Eindhoven goede mogelijkheden om te schaatsen, zoals op vrijdagavond. Coördinator Annemoon zal bericht sturen voor de mogelijkheden waaruit je kunt kiezen. Vragen of suggesties? Mail naar kunstrijden@nijmeegseschaatsvereniging.nl (Annemoon).

Sectie Langebaan en Marathon: beperkt mogelijkheden, overweeg te gaan schaatsen op publieksuren
Door de grote groep van schaatsers recreanten (op maandag en donderdag) en de beperkte mogelijkheden op andere schaatsbanen (meestal alleen op uren aan het einde van de middag) adviseren we deze leden van NSV nu alvast na te denken over gezamenlijk reizen met andere leden naar schaatsbanen voor schaatsen op publieksuren. Als er wel mogelijkheden komen worden die gemeld.
Voor wedstrijdrijders jeugd wordt gezocht naar mogelijkheden op andere schaatsbanen aan trainingen van andere verenigingen deel te nemen.
Heb je ideeën of suggesties? Mail naar langebaan@nijmeegseschaatsvereniging.nl of naar marathon@nijmeegseschaatsvereniging.nl (Martijn of Rob).

Sectie Shorttrack: deelnemen aan trainingen van andere verenigingen
Door de goede contacten met andere verenigingen is er voor alle shorttrackschaatsers een mogelijkheid elders te schaatsen. Neem contact op met coördinator Leanne, ook als je bijvoorbeeld voor jonge kinderen met gezamenlijk vervoer een mogelijkheid zoekt in Den Bosch, via shorttrack@nijmeegseschaatsvereniging.nl.

Wat kan er wel in Triavium?
Een aantal leden heeft gevraagd of een tijdelijke ijsbaan mogelijk is, zoals die vaak in de Kerstvakantie in dorpen rondom Nijmegen zijn. Ook is er geïnformeerd of er geskeelerd kan worden op de ringbaan of ijshockeybaan. Deze mogelijkheden worden door Triavium op dit moment bekeken. Daarover komt bericht over als er meer bekend is.

Heb je hierover nog vragen? Mail dan naar website@nijmeegseschaatsvereniging.nl 

Wil je alle berichten van deze website snel ontvangen op je telefoon? Installeer dan de app ClubApp van All United.

NIEUWS Overzicht